เงินประจำประจำชาติอาเซียน

  เงินประจำประจำชาติอาเซียน

ประเทศอินโดนีเซีย
สกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียเป็นสกุลเงิน
รูเปียห์ (Rupiah)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 8,900 – 9,030 รูเปียห์
สกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah) 1,000 รูเปียร์ (IDR) แลกเป็นเงินไทย อยู่ที่ 3.6819 บาท (25.9.53)
2
ประเทศมาเลเซีย
เงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ
ริงกิตมาเลเซีย (RM)
ดอลลาร์มาเลเซีย
 แบ่งเป็น 100 เซ็น
อัตราแลกเปลี่ยนของริงกิตกับดอลลาร์สหรัฐ   คือ  
RM 3.80 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
11.1904 บาท = 1 ริงกิต
2
ประเทศฟิลิปปินส์
สกุลเงิน Philippine peso
เงินเปโซของฟิลิปปินส์ (PHP)1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 42.75 เปโซ่
0.7463 บาท = 1 เปโซฟิลิปปินส์
2
ประเทศ
สิงค์โปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์
24.6159 บาท = 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
2
ประเทศไทย
เงินบาท(ตัวละติน: Baht ; สัญลักษณ์: ฿ ; รหัสสากลตาม ISO 4217: THB) เป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทย    30.25 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ 1
ประเทศบรูไน
ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ
1.37 / 1 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือ ประมาณ
23.98 บาท / 1 ดอลลาร์บรูไน 
บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไน
 มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ ่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 23.95บาท   / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
 
 
2
ประเทศเวียตนาม
ด่ง เวียดนาม คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 400-500 ด่งต่อบาท หรือ ประมาณ 16,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ 3
ประเทศลาว
กีบ ลาว เป็นหน่วยเงินของประเทศลาว ( อักษรย่อ LAK)
หนึ่งกีบมี 100 อัด ลาว ในปี พ.ศ. 2522 เกิดการ
ปฏิรูปค่าเงินขึ้น โดยเปลี่ยน 100 กีบแบบเก่าให้เท่ากับ
1 กีบในปัจจุบัน 8,130   กีบต่อ  1  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ)
 1 บาท  จะแลกได้ประมาณ  500  กีบ

 

5
    ประเทศ
พม่า
จ๊าด  (Kyat)  เป็นสกุลเงินของประเทศพม่ากรุงเทพฯ  1 ดอลลาร์สหรัฐ  แลกได้  6.4650 จ๊าด

หรือ  25 – 30 จ๊าด ต่อ 1 บาท

 

2
   ประเทศ
กัมพูชา
เงินกัมพูชาเป็นเงินสกุลเงินเรียล (Riels)1 เรียล = 1 สตางค์ ,1,000 เรียล = 10 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่า US ประมาณ  
3,700 – 3,800 เรียล

 

2

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s